Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2013

 

Skolan före renoveringen

Före renoveringen

Skolan efter renoveringe

Resultatet

Uppdaterat

Vi har nu fått ytterligare några bilder av hur fin skolan blev efter renoveringen!

chandraschool1 chandraschool4 chandraschool3 chandraschool2

Read Full Post »

Jag ska berätta vad som händer med vårt arbete.

 

Skolan
Skolbyggnaden har blivit som ny, efter att tak, inner- och ytterväggar, dörrar och fönster reparerats och målats. På tur står eldragning, för belysning och fläktar, något som New Hope (www.newhope.se) betalar.

Skolan har fått en ny lärare, som är datorkunnig! Vi satsar därför på datorer, 6 stycken, så eleverna lär sig dator.

Sammantaget innebär dessa ting ett väldigt lyft för skolan.

 

Skolhälsovården
Vi får månatliga rapporter som visar att programmet sköts väldigt väl av sjukhusets sköterskor, motsvarande en heltidstjänst. Elever följs upp vid andra vårdinstanser vid behov, t ex för glasögon.

Varje elevs familj uppsöks rutinmässigt ute i byarna i samband med byhälsovårdsprogrammet.

 

Flickinternatet
Vi har fått tillökning med 4 nya flickor. Vi måste utöka med nya flickor allteftersom vi får avgångsklasser, där de äldsta kommer bo utanför internatet. Du har möjlighet att som fadder få en av dessa flickor, ring oss!  För kostnaden av 1/4 bensintank/mån förändrar du fullständigt denna flickas framtidsutsikter!
 

By-utvecklingssektionen TRDP
Där håller vi på med att skicka in ansökan för det större projektet i 16 byar, till Sida/Forum Syd. Det kommer i så fall börja januari-14.

 
Sjukhuset
Sjuksköterskorna går ut i byarna och undervisar och behandlar. Vi får månatliga rapporter.

Samma doktor som kom 2 dar i veckan förra året, kommer nu med samma frekvens, vilket vi är nöjda med. Patienter kommer i ökad takt för öppenvård.
 

Vi har just beslutat de olika budgetarna, och vi utökar dem alla, utom TRDPs som är vilande detta år.

Hälsningar Torbjörn

Read Full Post »